ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 ก.ย. 64
แจ้งการรับเงินทุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 09 ส.ค. 64
แจ้งการปิดเรียน 30 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ->> กลุ่มงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ->> กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ->> กลุ่มงานบริหารการเงินและพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ->> กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียนนักเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน