รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
100 หมู่ที่ 16 บ้านหนองมดแดง   ตำบลตาจง  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
เบอร์โทรศัพท์ 0910129777 เบอร์แฟกส์ -
Email : moddang.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :