กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0892804674
อีเมล์ : peerapat.pom@gmail.com

นายอาทิตย์ บูรณะเจริญศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2