ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,13:36   อ่าน 373 ครั้ง