ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง
กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,13:30   อ่าน 860 ครั้ง