ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เข้าสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการสอบแบบออนไลน์ ตามตารางเวลาและให้นักเรียนเข้าสอบโดยการคลิกเลือกตามลิ้งค์การสอบของแต่ละวิชา ดังนี้
  
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 
ภาคเช้า
              1. วิชา ภาษาไทย
 
 
 
 
 
              2. วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 
 
 
 
ภาคบ่าย       
              3. วิชา สังคมศึกษา 
 
 
 
              4. วิชา ศิลปะ
 
 
 
           
               5. วิชา ประวัติศาสตร์
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 
ภาคเช้า
              1. วิชา ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
               2. วิชา วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
ภาคบ่าย
               3. วิชา สุขศึกษา
 
 
 
 
               4. วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี
 
 
 
 
               5. วิชา ดนตรี/นาฏศิลป์
 
                    > > เวลา 14.00 - 14.30  ดนตรี/นาฏศิลป์ ม.1
 
 
                    > > เวลา 14.00 - 14.30  ดนตรี/นาฏศิลป์ ม.2
 
 
                    > > เวลา 14.00 - 14.30  ดนตรี/นาฏศิลป์ ม.3
             
 
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 1891 ครั้ง