ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการปิดเรียน
          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับรุนแรง ทางโรงเรียนมีความห่วงใยต่อนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องปิดเรียนออกไปอีก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  1-13 สิงหาคม 2564 และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการสอนแบบ on-hand โดยการจัดส่งใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้เรียนได้เรียนรู้ที่บ้านและพร้อมกำหนดส่งงานตามกำหนดเวลาของครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนต่อไป 
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 631 ครั้ง