การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.42 KB