การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.76 KB