ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
     1.ทางไปรษณีย์
รงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
100 หมู่ที่ 16 บ้านหนองมดแดง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
 
   2.ทางเว็บไซต์
        3.ทาง E-mail 
moddang.school@gmail.com
 
   4.ทาง facebook
       5. ทางโทรศัพท์
           โทร.091-0129777