การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.86 KB
โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.36 KB