ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.92 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเพื่อการศึกษา
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเพื่อการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.12 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.02 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.61 KB