ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
100 หมู่ที่ 16 บ้านหนองมดแดง   ตำบลตาจง  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
แผนที่โรงเรียน

แผนภาพที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)