ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565 
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565